REMEDIAL TEACHING

basisschool training

REMEDIAL TEACHING

INHOUD VAN DE TRAINING

Er wordt al op jonge leeftijd veel gevraagd van leerlingen; rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden. Niet bij alle leerlingen lukt het leren van deze vakken even makkelijk. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. Ook een gedragsstoornis zoals AD(H)D kan het leerproces belemmeren. Maar het kan ook dat een leerling het moeilijk vindt om het tempo in de klas bij te houden. In die gevallen kun je bij ons terecht voor remedial teaching.

Doel van remedial teaching is het wegwerken van achterstanden en leren omgaan met de leerstoornis. Hierdoor krijgt de leerling weer zelfvertrouwen en wordt leren weer leuk!

KENNISMAKINGSGESPREK AANVRAGEN
Wij bieden remedial teaching aan voor de volgende vakgebieden:
  • Spelling
  • Rekenen
  • Begrijpend lezen
  • Taal waaronder ontleden en woordenschat
  • Studievaardigheden
TRAINING OP MAAT

De begeleiding die wij bieden is altijd op maat. In een kennismakingsgesprek proberen we een helder beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Op basis daarvan maken wij een programma dat hierbij aansluit. Tijdens de training is er natuurlijk ruimte voor eigen inbreng of aanpassing voor het programma.

GROEPSVERBAND

Als er leerlingen zijn die dezelfde hulpvraag hebben, dan werken wij, in overleg, in groepsverband. Zo leer je niet alleen van ons maar ook van elkaar.

KENNISMAKINGSGESPREK

Voordat we met de begeleiding starten is er altijd eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek proberen we samen met jullie een beeld te krijgen van de begeleiding die nodig is.

MATERIALEN

Voor elke training zorgen wij voor passend materiaal. Natuurlijk zijn de materialen die wij gebruiken altijd up-to-date. Naast boeken en werkbladen maken wij ook steeds vaker gebruik van digitale hulpmiddelen. In de loop der jaren hebben wij heel veel materialen verzameld, die we kunnen inzetten bij remedial teaching.

Wij gebruiken bij de training ‘Remedial teaching’ onder andere de volgende materialen:
  • Spelling in de lift
  • Remediërende methode begrijpend lezen van de Zuidvallei
  • Aandacht voor rekenen
  • Breingeheimen, Blits en Zip: methodes voor studievaardigheden
  • Werkwoordspelling van Kinheim

Wij willen kinderen het plezier in leren teruggeven.