BEELDDENKEN

training

BEELDDENKEN

INHOUD VAN DE TRAINING

Een grote groep leerlingen heeft een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. En helaas hebben zij daarom moeite met het lesmateriaal dat op school wordt aangeboden; ze kunnen het maar niet begrijpen en onthouden. Vaak hebben deze kinderen een leerachterstand of is er vermoeden van dyslexie. Maar beelddenkers zijn creatief, denken out of the box. Zij zien verbanden en zijn gericht op het geheel. Deze talenten zetten wij in om leerachterstanden weg te werken in de training ‘Ik leer anders’.

In de basistraining ‘Ik leer anders’ leer je op een andere manier om te gaan met de lesstof: visueel. Daardoor kun je het beter begrijpen en onthouden. Bij toetsen kun je de informatie makkelijker oproepen uit je geheugen. Het resultaat is dat je rust krijgt in je hoofd.

KENNISMAKINGSGESPREK AANVRAGEN
In 10 sessies leer je:
  • Informatie op de juiste wijze te ordenen en beter te onthouden
  • Klok kijken
  • Een andere manier om sommen en tafels te onthouden
  • Een manier om woorden te leren zowel in het Nederlands als bij andere talen
  • Hoe je vakken als topografie, geschiedenis en aardrijkskunde kunt leren
  • Hoe je een boekbespreking, een spreekbeurt of een werkstuk kunt voorbereiden.
BASISTRAINING IK LEER ANDERS

Leer in 10 lessen van 60 minuten anders omgaan met de lesstof. Tijdens de training is er natuurlijk ruimte voor eigen inbreng. Wij proberen altijd aan te sluiten bij de manier van werken die bij jou past.

KENNISMAKINGSGESPREK

Voordat we met de begeleiding starten is er altijd eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek proberen we samen met jullie een beeld te krijgen van de begeleiding die nodig is.

Op verzoek bespreken wij de ‘Ik leer anders’ methode graag met de leerkracht op school. Voor meer informatie over beelddenken en de training verwijzen wij naar www.ikleeranders.nl

Wij willen kinderen het plezier in leren teruggeven.