OVER ONS

briljant leren

OVER ONS

WAAROM

Regelmatig zien wij leerlingen worstelen met vakken als spelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Ook komen wij steeds meer leerlingen tegen die in de eerste klassen van het middelbaar onderwijs vastlopen met het plannen en organiseren van hun werk met grote motivatieproblemen en stress als gevolg.

De vaardigheden die vandaag de dag verwacht worden van leerlingen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs zijn anders dan vroeger. Er wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht van leerlingen. Ze moeten goed kunnen plannen en zelfstandig leren leren. Maar niet alle leerlingen zijn daar even goed in. Het blijkt dat er in de dagelijkse schoolpraktijk vaak geen tijd is om leerlingen hierin goed te begeleiden. Wij zien het als een enorme kans deze leerlingen te helpen om leren weer als een uitdaging te zien. Wij genieten ervan als we zien dat leerlingen door onze begeleiding weer met plezier naar school gaan en met minder inspanning betere resultaten halen. Daarom hebben wij Briljant Leren opgericht.

Wie zijn wij
BriljantLeren is in 2011 gestart door twee enthousiaste en ervaren leerkrachten: Peter van Velthoven en Marion Kersten.
ONZE WERKWIJZE
STAP 1
Kennismakingsgesprek

Voordat we met de begeleiding starten is er altijd eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek proberen we samen met jullie een beeld te krijgen van de begeleiding die nodig is. Wij leggen uit hoe we werken en we lichten ook onze voorwaarden toe. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

STAP 2
Trainingsplan en offerte

Op basis van het kennismakingsgesprek maken wij een offerte en een plan voor de eerste 10 lessen. Na 10 lessen volgt een evaluatiegesprek waarin we de voortgang willen bespreken. Dan kijken we met elkaar of er voldoende vooruitgang wordt geboekt. Ook bespreken we of langere begeleiding nodig of gewenst is.

STAP 3
Aan de slag

Als het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden, het trainingsplan is goedgekeurd, is het de hoogste tijd om met elkaar aan de slag te gaan.

Mijn kracht is mijn geduld en het geven van veelzijdige uitleg.
Marion Kersten

Na mijn studie informatica, heb ik vervolgens lange tijd trainingen gegeven in het bedrijfsleven. Regelmatig zag ik hoeveel moeite volwassenen hebben met leren. Dat heeft mij ertoe aangezet om me te gaan verdiepen in leertechnieken. Door de basisschooltijd van mijn kinderen, werd mijn enthousiasme om met kinderen te gaan werken enorm geprikkeld. Het volgen van de Pabo was een logische stap.  Na het volgen van de Pabo heb ik jarenlang met veel plezier en voldoening in de bovenbouw van het basisonderwijs gewerkt. Mijn kracht is mijn geduld en het geven van veelzijdige uitleg. Mijn kennis van de diverse leertechnieken pas ik met veel succes toe bij alle leerlingen.

Een aantal jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar het middelbaar onderwijs, het Wellantcollege, om als docent wiskunde en leerlingbegeleider aan de slag te gaan. Inmiddels werk ik daar nu als coördinator onderwijsondersteunining. Ook in deze functie wil ik leerlingen, met de juiste ondersteuning, het plezier in leren laten ervaren.

Mijn kracht is om het beste uit leerlingen te halen en steeds op zoek te gaan naar manieren om leerlingen te laten groeien.
Peter van Velthoven

Al ruim 25 jaar ben ik leerkracht van de bovenbouw van het basisonderwijs. Ik heb veel kennis van en ervaring met het ondersteunen en begeleiden van leerlingen die problemen ervaren bij het leren. Mijn kracht is om op een positieve manier het beste uit leerlingen te halen. Steeds ga ik op zoek naar manieren om leerlingen te laten groeien.
Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun overstap naar het middelbaar onderwijs heb ik mij verdiept in het leren leren. Naast leerkracht ben ik werkzaam geweest als intern begeleider van de basisschool.

Op dit moment maak ik deel uit van een werkgroep die de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs wil verbeteren. Belangrijkste doel van deze werkgroep is om de vakken van de basisschool beter te laten aansluiten op de vakken van de middelbare school. De kennis en ervaring die ik hiermee opdoe zet ik weer in bij de brugklastrainingen die Briljant Leren aanbiedt.

We gaan graag met je aan de slag!
KENNISMAKINGSGESPREK AANVRAGEN